top of page
GDPR - Behandling av personuppgifter.


GDPR (General Data Protection Regulation) är ett gemensamt regelverk för hela EU, som
trädde i kraft 2018-05-25.
Det du läser här kommer att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt
detta regelverk, och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.
Vi vill att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i
syften som vi informerar om.


Vad är en personuppgift?
Personuppgift är information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person.
Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress. Observera att vår hemsida EJ har cookies eller samlar in uppgifter om besökare!

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi använder uppgifterna för att kunna slutföra vårt uppdrag enligt överenskommet
uppdragsavtal.
Kontaktuppgifter som vi till exempel får via mail sparas för att fortlöpande kunna besvara och
informera samt ge information om våra event och klasser för de som har bokat sig samt ha kontakt med kunder och klienter före och efter uppdrag.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas enbart i form av fakturor och i de fall du gett godkännande, även för nyhetsbrev. Enbart en person, Camilla, har tillgång till dessa uppgifter samt eventuellt Skatteverket vid eventuell revision.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Uppgifterna lagras eller behandlas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt eller
tillåtet enligt lag, förordning, praxis eller beslut från myndighet.

 

Rättighet
Du har rätt att få tillgång till den information vi har gällande dina personuppgifter.
Du har även rätt att få ev. felaktiga uppgifter rättade eller begära att dessa raderas.

 

Personuppgiftsansvarig
Empowerment Yoga är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vid
frågor som rör hantering av personuppgifter eller en begäran enligt stycket ovan så kontaktar
camilla@uddgren.com


Integritetspolicyn
Denna integritetspolicy är ett levande dokument som ständigt uppdateras och senaste
uppdaterade policy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.
Denna integritetspolicy uppdaterades
2020-01-02.

bottom of page