top of page

Filosofi
som redskap
för att finna sig själv

Filosofer har genom årtusenden hjälpt oss att hantera livet och svara på de djupa existentiella frågor Människan har.

I synnerhet i svåra stunder av emotionell, mental eller fysisk smärta och inre tomhet står ofta Människan inför frågor om Meningen, vad hennes liv egentligen handlar om, hur hon finner glädje och lust att leva samt vad hennes uppgift i livet är.

 

Jag har genom mina många år som terapeut, funnit att framför allt existentialister såsom Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Soren Kierkegaard och Franz Rosenzweig, ger tröstande och djuplodande svar på dessa frågor för individen i vår tid.

 

Filosofins svar på allmängiltiga mänskliga frågeställningar kan ge Människan en känsla av frid och fördjupning i sitt liv. Genom att reflektera kring våra liv skapar vi en känsla av förankring i oss själva och Livet självt, vilket kan ge en upplevelse av balans i en föränderlig och förgänglig värld.

Är du privatperson och vill du lära dig mer om filosofi är du välkommen att delta på några av mina kvällskurser, se vidare under "kurser".

bottom of page